Geachte relatie, beste klant,

Helaas moeten we u mededelen dat dinsdag 14 mei jl. de rechtbank in Den Bosch het faillissement heeft uitgesproken over E-Partners.

De moeilijke markt, het grote aantal concurrenten met name de voortdurende onduidelijkheid rondom de salderingsregeling en bijbehorende teruglevering-vergoedingen heeft gemaakt dat E-Partners als organisatie niet levensvatbaar is gebleken.

De rechtbank heeft mr. T. Raijmakers van Advocatenkantoor Boskamp en Willems te Eindhoven aangewezen als de curator van dit faillissement. Alle verdere communcatie omtrent het faillissement verloopt via dit kantoor.

Correspondentieadres:  

Boskamp Willems Advocaten
Postbus 8727
5605 LS  Eindhoven
www.boskampwillems.nl
t.raijmakers@boskampwillens.nl

 

Garantiefonds:

Voor al onze klanten betekent dat wij uw eventuele service-, of storingsmeldingen niet meer kunnen oppakken, hoe vervelend we dit ook vinden. Omdat E-Partners aangesloten is bij de Stichting Garantiefonds Zonne Energie (www.SGZE.nl/contact ) kunt u zich hier melden. Onze klanten zijn hierdoor verzekerd van ondersteuning op het gebied van zowel product- en installatiegarantie.

Onze excuses voor deze vervelende boodschap. We hebben met veel energie en veel passie gebouwd aan ons bedrijf, maar moeten helaas concluderen dat dit niet heeft geleid tot het gewenste resultaat..

Met vriendelijke groet,

Team E-Partners